CAM软件

CAM软件应用、经验交流分享

3 2

电子设计

电子电路系统仿真设计

2 2

制造工艺

PCB流程工艺问题讨论

1 2

信息交流

心得分享、求职交友、信息咨询...

5 2

PCB软件

PCB Layout软件交流

5 1

仿真软件

SI、PI仿真软件使用交流

0 1

DIY开源电子

创客教育,电子设计DIY

0 1